АНЪАНАҲОИ ҶАШНИ САДА ДАР ПОМИР

Ин мақола аз ду бахш иборат буда, дар бахши аввал муаллиф дар бораи тақвими халқии «Офтоб дар мард» маълумот додааст, ки он то ба имрўз дар баъзе минтақаҳои Бадахшон маъмул мебошад. Онро тақвими марди шикорчӣ ҳам меноманд. Тибқи ин тақвим, офтоб аз нохуни по то ба мағзи сар ба тани мард ворид мешавад. Офтоб дар ҳар як узви бадан 2-3 рўз меистад. Он аввал ба нохуни мард ворид мегардад, ки он рўз баробар ба 31-уми январ аст ва мардум дар ин рўз ҷашни Хирпичорро таҷлил мекарданд. Хирпичор бо ҷашни Сада мувофиқ меояд. Вакте ки офтоб ба нишонаи зону расад, мардум онро Хирчизун номида, ҷашн мегирифтанд. Чун офтоб ба нишонаи дил дарояд Наврўз мешуд, ки ҷашни маъруфи ҷаҳонист.

ИФОДАИ НОМИ РАНГҲО ДАР ГУФТОРИ ҲУНАРМАНДОН

Ин мақола ба суннати номгузории рангҳо дар фарҳанги тоҷикон, махсусан, дар гуфтори ҳунармандон, бахшида шудааст. Дар лаҳҷаю шеваҳои забони тоҷикӣ баъзе рангҳо ва тобишҳои онҳо ба таври гуногун ва пурмуҳтаво инъикос шудаанд, ки омўзишашон ҳам аҳаммияти назариявӣ ва ҳам амалӣ дорад.

АКАДЕМИК А. А. СЕМЁНОВ – КИТОБШИНОС

Дар ин мақола доир ба оғози илмомўзӣ, давраи камолот, рушди таърихнигорӣ, фаъолияти китобшиносӣ ва китобдории академик А. А. Семёнов ба таври мухасар маълумот дода шудааст. Ҳамкории академик А.Семёнов бо Китобхонаи бунёдии донишгоҳи давлатии Осиёи Миёна (1920-1946) ва Китобхонаи Институти шарқшиносии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Узбекистон (1943-1950) ба таъсиси китобхонаи шахсии худи олим (соли 1954) асос гузоштанд.

Хусусиятҳои миллии ҳунари зардўзии тоҷикон

Дар мақола оид ба заминаҳои пайдоиш, рушду такомул ва ҷанбаҳои фарҳангиву миллии ҳунари зардўзии тоҷикон маълумот дода шудааст. Ҳангоми таҳқиқот муайян гардид, ки зардўзӣ ҳунари қадима буда, дар асоси санъати гулдўзӣ ба вуҷуд омадааст. Барои асоснок намудани баррасии мавзўъ мо ба таҳқиқотҳои марбут ба ҳунари зардўзӣ, ки дар асри гузашта

БУНЁДГУЗОРИ САНЪАТИ ХОРЕОГРАФИИ ТОҶИК (БА ИФТИХОРИ 100-СОЛАГИИ ҒАФФОР ВАЛАМАТЗОДА)

Дар мақола маводи марбут ба фаъолияти эҷодӣ ва иҷрокунандагии асосгузори санъати хореографии тоҷик – Ғаффор Валаматзода мавриди таҳлил қарор гирифта, саҳми ў дар рушду такомули санъати хореографии тоҷик, созмондиҳии дастаҳои ҳунарӣ, эҷоду таҳияи асарҳои саҳнавӣ ва тарбияи истеъдодҳои ҷавон арзёбӣ шудааст.

Калидвожаҳо: Ғаффор Валаматзода, театр, филармония, ансамбл, хореография, рақс, балет, режиссёр, намоишнома, асари саҳнавӣ, истеъдод.

Страницы

Theme by PiTfi